Vi tryggar din inomhusmiljö genom full service av dina ventilationsproblem.

I priset ingår :

1. Kanalrensning
2. Rengöring av fläktaggregat
3. Funktionskontroll
4. Luftflödesmätning
5. Luftflödesprotokoll

Pris för totalrensning 2150 kr inkl moms efter ROT 30%.
Rensning av spisfläkt med kanal 990 kr inkl moms efter ROT 30%.
Övriga rensningsarbeten och timtaxa är 405 kr per person för inställelser och 580 kr/timma löpande exkl moms.

Vi åtgärdar även fel i anläggningen som tex, byte av lager i fläkt, filter, kanaler, don mm.
Vi byter även hela fläktaggregat. Fråga efter offert via frågeformuläret.

Vid beställning av rotarbete behöver vi fastighetsbeteckning samt ägarens personnr.

Göteborgs Sotningsdistrikt AB säkrar god inomhusmiljö för dig och din familj.
Välkomna