TAXA FÖR SOTNING

Se taxor och sotningsfrister.

Du når oss lättast på telefon: 031 – 361 4000 eller mail info@goteborgsot.se
Telefontider är Måndag – Fredag 8.00 – 16.00