REGLER FÖR SOTNING

Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Den senare görs inte i bostäder, det är fastighetsägarens ansvar att hålla rent i sina imkanaler.
Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld. Skyldigheten att låta sota sin eldstad och rökkanal är fastställd i lag och kommunen har ansvar för att tillse att detta sker.

Göteborgs Sotningsdistrikt utför sotningen i Göteborg på uppdrag av Göteborgs kommun och RSG:s direktion fastställer sotningstaxan och tidsfrister för sotning. Om du har några frågor om detta kan du ringa till skorstensfejarmästarens expedition.

Lag om skydd mot olyckor

Förordning om skydd mot olyckor

Föreskrifter om rengöring (sotning)Kommunala föreskrifterTelefonnummer och telefontider hittar du på kontaktsidan.