Välkommen till

Göteborgs Sotningsdistrikt AB

Vi på Göteborgs sotningsdistrikt rengör och sotar ca 19.000 eldstäder runt om i Göteborgs kommun. Vi utför arbeten på uppdrag av Räddningstjänsten Storgöteborg. Brandskyddet i våra bostäder har en stor betydelse. Med noggrann sotning och rengöring av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler minskar risken för bränder.

Våra primärområden

Telefontider är Måndag – Fredag 8.00 – 16.00

100gasbil

“Klarar vi på Göteborgs Sotningsdistrikt AB att byta till gasbilar, så klarar väl andra företag också det!”